กรุณาติดต่อชำระค่าบริการได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ประจำสำนักงาน อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมในการรูดบัตร 3% สำหรับบัตรทุกประเภท

ชื่อบัญชี : บจก. วรรณมินทร์ เซอร์วิสเซส
ธนาคาร : กสิกรไทย 
เลขที่บัญชี : 020-8-13998-3 
สาขา : ปาร์คเวนเชอร์
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
 
*หรือสั่งจ่ายเช็คในนาม “บริษัท วรรณมินทร์ เซอร์วิสเซส จำกัด” 

หากท่านโอนชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน และสำเนาบัตรประชาชน พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน มายังโทรสาร หมายเลข 02 686 3433

กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ระบุที่อยู่ดังต่อไปนี้
ชื่อนิติบุคคลผู้เสียภาษี : บริษัท วรรณมินทร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105558162723
ที่อยู่ตามที่จดทะเบียน : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
ส่งถึง : ฝ่ายบัญชี (บจก. วรรณมินทร์ เซอร์วิสเซส)
ที่อยู่ : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
1. Charges total price of reservation from your credit card at the time you make your reservation.
2. All payments must be made in Thai currency. The price you are quoted does not include currency conversion fees levied from your credit card provider.
3. Fees for credit card processing is 3%. We charge this fee only because the card companies charge an equivalent fee to us in order to process the transaction. And so, we charge the 3% in order to avoid losing money when we complete your transfer. We do not make a profit when we charge you in order to use a credit card to pay for your transfer.

Payment methods

Card information : please fill out this form completely
Visitors: 28,619